top of page

תקנון שימוש באתר, כולל מדיניות ביטולים ופרטיות - 

גולש/ת יקר/ה,

אנו מודים לך על כי בחרת להיכנס לאתר www.naturetouch.co.il  ו/או לכל עמוד ו/או מדור שלו.

האתר מופעל על ידי חברת מיכל אשל שובל בע"מ 032327074 תחת המותג : " להיות מגנט לשפע ולניסים"  בניהולה של מיכל אשל שובל.

בכל שאלה או בקשה הנוגעת לשימוש באתר ניתן לפנות למנהלת האתר - בעמוד צור קשר, במייל Michal@naturetouch.co.il או בטלפון: 052-8355144.

זהו תקנון האתר של המותג "להיות מגנט לשפע ולניסים".  השימוש באתר, במוצרים ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים, אנא קרא/י תנאים אלה בעיון. השימוש באתר זה מעיד כי הנך מסכים ומקבל את תקנון האתר. תנאי שימוש אלה חלים על כל התכנים והמוצרים באתר הנגישים מכל מחשב לרבות מחשב נייד, טלפון סלולרי וכו'.

אין לראות במידע הכלול באתר זה משום ייעוץ בריאותי / נפשי או תחליף לייעוץ אישי וספציפי המתחשב בצרכיו ובנתוניו האישיים ובצרכיו של המשתמש. המידע הכלול באתר אינו בא במקום ייעוץ ואין לפעול על פיו, לשם ביצוע פעולות כל שהן אלא לאחר קבלת ייעוץ אישי מתאים ע"י מומחים.

1.         השימוש במידע, בנתונים ובפרטים המובאים באתר זה, הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש. האתר אינו מבטיח את מידת הדיוק של הנתונים והפרטים שבאתר, לא את שלמותו, לא את עדכניותו ולא את מידת התאמתו לצרכי ולנתוני המשתמש.

2.         הנך מחויב לאמת ולבדוק כל נתון, מידע, תוכן או חישוב שקיבלת בעת השימוש באתר ו/או בעת רכישת תכנים ומוצרים באתר או קבלת תכנים בחינם ואינך רשאי להסתמך עליו. מומלץ לנהוג בזהירות בתכנים המתפרסמים באתר. מידע זה אינו מהווה תחליף לעצה מקצועית אישית ואינו מותאם בהכרח למקרה ספציפי.

3.         מפעילי האתר, החברות, בעלי המניות, נציגיהם, עובדיהם ונושאי המשרה בהן, לא יישאו ולא יהיו אחראיים באחריות מכל סוג שהיא לכל הפסד, אובדן או נזק, אם במישרין ואם בעקיפין, אשר עלול להיגרם משימוש במידע המופיע באתר מהשמטת מידע, ממידע שאינו שלם, אינו מדויק או טועה.

4.         שום אינפורמציה המופיעה באתר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. כמו כן, חל איסור מוחלט לפרסם ברבים ו/או לחלוק עם גוף או אדם צד שלישי כל חלק או פלט של התכנים באתר, בין שהם מודפסים כטקסט, כתמונה, כשרטוט או כדו”ח ובין שהם ניתנים כקובץ שמע או וידאו דיגיטאלי.

5.         זכויות יוצרים על המאמרים, הסרטונים, רצועות השמע, המוצרים והתכנים המקוריים מכל סוג המופיעים באתר (ללא מקורות צד שלישי)  הנם רכושם הבלעדי של www.naturetouch.co.il ושל חברת מיכל אשל שובל בע"מ ואין לעשות שימוש פרטי או מסחרי כלשהו בתוכן או תכנים הכתובים באתר, לרבות סימנים, תוכנות, קבצים, מוצרים, תמונות או מאגרי נתונים.

6.         האתר והנהלתו אינם מתחייבים להחזר כספי או פיצוי מכל סוג שהוא על מוצרים שנרכשו באתר ללא בדיקה מעמיקה של סוג המוצרים ותוכניהם או של אפשרויות השימוש בהם או של התוצאות המצופות. לא יינתן החזר כספי לאחר רכישה של מוצר בגין אי שימוש במוצר או שימוש שאינו על פי ההנחיות המדויקות.

7.         האתר אינו אחראי בכל דרך ואופן על התוצאות שעשויות להיות לקריאה, להאזנה ולצפייה בתכנים של האתר בין אם הם מוצגים באתר ובין אם תכנים או מוצרים שהורדו בתשלום או בחינם. תוצאות ההאזנה לתכנים הינן אינדיבידואליות ועשויות להשתנות מאדם לאדם.

8.         אין להעתיק/לשכפל/להפיץ /להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהתכנים המסחריים של האתר (אלא אם צוין אחרת במקום ספציפי) ללא קבלת אישור מראש בכתב מבעלי האתר.

9.         באתר מפורסמים לעיתים תכנים כתובים, סרטים ורצועות שמע השייכים לצד שלישי, אין להעתיק\להוריד או לבצע כל שימוש בסרטים אלו ללא אישור צד שלישי או בדיקת תנאי השימוש של תכנים אלו.

10.       הזכויות כוללות את קוד המחשב היוצר את האתר וכן את כל סוגי הקבצים המצויים בו לרבות קבצי טקסט, סמני המסחר, גרפיקה, תמונות, מולטימדיה ותוכנות אחרות.

11.       מפעילי האתר אינם מתחייבים לעדכן את המידע ויתכנו בו שינויים מיידיים או מתמשכים.

12.       האתר מכיל קישורים לאתרים אחרים, חלקם מופעלים ע"י צדדים שלישיים לגביהם, אין לאתר הזה ולמפעיליו כל שליטה על המידע, הפרטים והנתונים שבאותם אתרים ואין לפרש הפנייה אליהם כמתן המלצה, אישור או העדפה באשר למידע, לתוכן ו/או השירותים המפורסמים בהם והאתר ומפעיליו לא יישאו באחריות לתוכן המופיע באתרים אלו ל/ימוש, או הסתמכות על המידע שבהם.

13.       מנהל האתר אינו אחראי לתכנים ולתוצאות, ישירות או עקיפות שעלולות להיגרם לך או לצד שלישי כלשהו אם החלטת לפעול על בסיס תכנים אלו. האחריות המלאה והבלעדית לפעולות ותוצאותיה הינה על המשתמש.

14.       יכול והאתר יאפשר הורדת תוכנות וקבצים, האתר אינו אחראי לנזקים העשויים להיגרם מהורדת התוכנות, השימוש בהם והפעלתם לרבות, "הדבקות" בווירוס, תולעי מחשב, סוסים טרויאנים ודומיהם. שימוש בתוכנות מחייב רכישת/קבלת רשיון מאת בעל התוכנה ואין בהצגתם באתר בכדי לאשר השימוש בהם אלא, בהסכמה ובקבלת רשיון מבעלי התוכנה.

15.       האתר מאפשר העברת מסרים ע"י הגולשים. תוכן המסרים הם באחריותם הבלעדית של שולחיהם והאתר לא יישא כל אחריות בגינם. אין לעלות ו/או לשלוח לאתר זה או באמצעותו, חומרים, מידע או פרטים שאינם מוסריים או בלתי חוקיים, לא רלוונטיים ואחרים. הנהלת האתר תהא רשאית, אך לא חייבת, למנוע מסרים ולהסירם, לפי שיקול דעתה הבלעדית.

16.       השימוש באתר ייעשה על פי תנאים אלו ועל פי הוראות השימוש באתר בלבד. מבלי לגרוע מכלליות האמור, אין לפרוץ לאתר ו/או לשנות ו/או לגרוע ו/או להוסיף ו/או לפגוע בתוכנו של האתר ו/או בעיצובו ו/או בתוכנות המשמשות אותו ו/או בכל חומר אחר הכלול בו.

18.       בעצם שימושך באתר והרשמתך אליו, הנך מסכים כי מעת לעת תשלח אליך הצעה שיווקית מן האתר.

19.       מנהל האתר רשאי לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש.

20.       מנהל האתר רשאי להשתמש בפרטים שתמסור באתר ובמידע שייאסף אודות דפוסי השימוש, לצורך שיפור השירותים, ו\או ליצירת קשר בדואר אלקטרוני.

21.       דין ומקום שיפוט - על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הינו אך ורק בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בישראל.

הטרדות, דואר זבל ושימוש לא חוקי אחר : 

האתר מתנגד באופן ברור וחד משמעי לכל סוג של הטרדה, דואר זבל ושימוש לא חוקי אחר באמצעיו. מוסכם בזאת בין המשתמש והאתר כי בכל מקרה של הטרדה או שימוש אחר לרעה באמצעי האתר יודיע המשתמש מיידית על כך למנהל האתר דרך דף צור קשר. כמו כן מוסכם כי בעלי האתר ומנהליו לא יישאו באחריות על שימוש לא חוקי כזה או אחר של משתמש או גוף שלישי באמצעי האתר. המשתמש מתחייב שלא יהיו לא טענות, תביעות או מענות כלפי בעלי האתר ומנהליו בגין שימוש לא חוקי או מטריד זה או אחר של משתמש אחר ו/או צד שלישי באמצעי האתר. עם זאת מתחייב האתר, לפנים משורת הדין, לעשות את כל שברשותו למניעת מקרים שכאלה.

הרשמה :

חלק מהשירותים הניתנים במערכת טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי: כשמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך, וכתובת הדואר האלקטרוני שלך. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה יישמרו במאגר המידע של המערכת. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים הניתנים. הנך מתבקש לנהוג בקפידה במסירת הפרטים ולמסור פרטים נכונים בלבד. בעת הרישום תתבקש לבחור שם וסיסמה. שם המשתמש והסיסמה ישמשו אותך בכל שימוש בשירותי המערכת ולצורך הזדהות. שמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר, ובכל מקרה אחת לשלושה חודשים לפחות.

מדיניות רכישת מוצרים באתר :

רכישת המוצרים המוצעים באתר הינה בכפוף לחוק להגנת הצרכן. בהתאם לכך מוסכם בזאת כי כל המוצרים המוצעים באתר הינם מוצרי מידע כהגדרתם בחוק המחשבים התשנ"א 1995. אי לכך ובהתאם לזאת זכות ביטול הרכישה וקבלת תמורה חזרה אינה חלה על המוצרים המוצעים באתר. כל חריגה ממדיניות זו תפורסם מראש ותחול רק בפרק הזמן ועל המוצר המפורסם כי חלה עליו חריגה.

ככלל כל מוצר באתר ו/או כל מוצר של מיכל אשל שובל בע"מ ושל " להיות מגנט לשפע ולניסים " -  הינם אך ורק בכפוף לחוק הגנת הצרכן ולא תחול עליהם זכות ביטול הרכישה וקבלת תמורה חזרה עליהם.

בכל הנוגע לנרשמי הקורס " להיות מגנט לשפע ולניסים " , ואך ורק בנוגע לתכנית הזו, יש לחברת מיכל אשל שובל בע"מ מדיניות של 14 ימים אפשרות ביטול השתתפות וזיכוי מלא, מיום הרשמי של התחלת הקורס- במידה ומדובר בקורס המשולב עם מפגשים פיסיים, ומיום הרכישה – במידה ומדובר במסלול שהוא אינטרנטי בלבד !

כל נרשם המבקש לבטל את השתתפותו בתכנית בלבד, יכול לעשות זאת בטווח של 14 (כולל שבתות וחגים) מיום ההרשמה או מיום פתיחת הקורס.

עם בקשת הביטול, בטווח של 14 הימים בתוך עד 24 שעות תתקבל הודעת זיכוי.

אנא שימו לב לתאריכי ההרשמה כיוון שלא תהיה חריגה ולא תינתן אפשרות זיכוי מעבר ל14 ימים קלנדריים (כולל שבתות וחגים). זה נעשה מתוך רצון כן שתממשו את ההשתתפות שלכם ותלמדו את התוכן כבר מרגע ההצטרפות שלכם.

הצהרת המשתמש :

ידוע לי כי השירותים הניתנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם. לא תהיה לי טענה, תביעה או דרישה כלפי בעל האתר בגין אופיים של השירותים והמוצרים שמציע האתר. השימוש באתר, בתכניו ובמוצריו ייעשה על אחריותי המלאה והבלעדית. אני מצהיר כי בחנתי היטב את התכנים והמוצרים ואני מכיר את ההשלכות האפשרויות והתוצאות הצפויות של השימוש בהם.

כל המוצג באתר בפרט זה העיצוב, המידע, המוצרים והתכנים הינו קניינו הבלעדי של מנהל האתר, אין לאדם כלשהו, באמצעי כלשהו, אישור להעתיק חלק מן האתר או את האתר בשלמותו, את המוצרים הפיזיים והדיגיטליים המוצעים באתר בחלקם או בשלמותם ללא מתן אישור בכתב, החתום בחתימת ידו של מנהל האתר בלבד.

מנהל האתר לא יהיו אחראי לכל נזק שייגרם למשתמש בכל גיל וסטאטוס כשלהוא, ישיר או עקיף, אישי, מקצועי, כספי או אחר, שעשוי לנבוע מהשימוש באתר והמוצרים המוצעים בו, מוסכם כי השימוש באתר הוא באחריותו הבלעדית של המשתמש.

המשתמש מסכים, מצהיר ומתחייב במפורש ליטול על עצמו בלבד את כל האחריות לרבות כל סיכון אפשרי הנובעים מכל שימוש שייעשה באתר, בתכניו, בסרטונים, בקבצי שמע ובמוצרים. מובהר, למען הסר ספק כי מנהל האתר אינו אחראי באופן כלשהו לנזקים ו/או הפסדים העלולים להיגרם כתוצאה מהסתמכות על נתונים המוצגים באתר זה ו/או לנזק מסוג כלשהו.

© תוכנו של אתר זה, מוגן בזכויות יוצרים.

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ”ל בלא קבלת הסכמתו בכתב של מנהל האתר ובעל הזכויות.

 

bottom of page