top of page

" מלאכית יקרה שלי, לו רק הייתי יכולה לברוא לך זוג כנפיים שבאמצעותן היית יכולה להמריא מעל הבלי העולם הזה-הייתי מעניקה לך אותן באהבה.כך אולי הייתי חוסכת ממך את כל הכאבים שאני הייתי צריכה לעבור עד שהצלחתי ליצור לעצמי כנפיים שכאלו אל החופש..." 

מילים מהבטן...

 

Please reload

bottom of page